Una vegada establertes les bases del projecte del grup de Cinema – vinculat al Casal– l’equip a fí de preparar la programació, varem fer proves al Teatre, juntament amb l’equip coordinador del Casal, per comprovar projectors i la pantalla.

Conclusió:
La pantalla del Casal – teló gris de fons del Teatre – no serveix per projectar pel·lícules, doncs absorbeix  la llum i redueix la intensitat.
El projector del Casal de 1500 Lumen té poca intensitat de llum per a la distància d’enfoc a la pantalla de 6 x 3m.
Es va provar un projector de 4000 Lumen prestat i aquest és correcte a la distància de projecció i intensitat de llum.

Obrim un procés per tal de donar solucions al tema de la pantalla. Entenem que d’inici s’haurien d’aprofitar les grans possibilitats de fer cinema a la Sala de Teatre amb la instal·lació de tot un equip tècnic de projecció adequat.