Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la Font d’en Fargues i de l’Associació del Casal ha estat possible instal·lar una excel·lent pantalla que permetrà projeccions de qualitat.